DAKS(Shoe collection)

တော်ဝင်စင်တာ၊ ဒုတိယထပ်၊အခန်းအမှတ်-၂၀၅၅၊

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၅၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

သတ်မှတ်ပစ္စည်းများသာ

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-09-09) - ( 2019-11-30)