ဒိုရာဒို(အမျိုးသားဖက်ရှင်)

တော်ဝင်စင်တာ၊ ၃ လွှာ ၊ အခန်းနံပါတ်.၃၀၅၀။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၁၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

အကန့်အသတ်မရှိ

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-24) - ( 2019-12-31)