Grace Star(အမျိုးသမီးဖက်ရှင်)

တော်ဝင်စင်တာ၊၃ လွှာ ၊ အခန်းနံပါတ်.၃၀၃၉ ။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၃၀% ၊ ၄၀% ၊၅၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

သတ်မှတ်ပစ္စည်းများသာ

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-21) - ( 2019-12-31)