Kenso Power Electric

အမှတ်(၅၃)၊ ပြည်လမ်း၊ (၉) မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၅% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

All items

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-24) - ( 2019-12-31)