၀င်းတင် မိုဘိုင်း

တိုက်(ခ)၊ အခန်း(၂-၃)၊ ပူးမားတိုက်၊ မြေညီထပ်၊ လှိုင်မြစ်လမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

Power bank, ထီး, နားကြပ် လက်ဆောင်

ကန့်သတ်ချက်

၁သိန်း ၊၂သိန်း၊၅သိန်း ဖိုးနှင့်အထက်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-09-13) - ( 2019-12-31)