Uncle Bird တရုတ်စားသောက်ဆိုင်

တော်ဝင်စင်တာ၊မြေအောက်ထပ်၊ဆိုင်ခန်းအမှတ်-(၀၂၀၊၀၂၁)။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

ဆယ်ခုဝယ် တစ်ခုလက်ဆောင်

ကန့်သတ်ချက်

Only DinSum

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-21) - ( 2019-12-31)