CORA (အမျိုးသမီးဖက်ရှင်) - တော်ဝင်စင်တာ

တော်ဝင်စင်တာ၊၃ လွှာ ၊အခန်းနံပါတ်.၃၀၆၉ ။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၅%လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

2သောင်းကျပ်ဖိုးနှင့်အထက်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-01) - ( 2019-12-31)