Cora ထိုင်ဝမ် အထည်အမျိုးမျိုး(စဉ့်အိုးတန်း)

အမှတ် ၁၅၊စဉ့်အိုးတန်းလမ်း (အောက်)၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၅%လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

2သောင်းကျပ်ဖိုးနှင့်အထက်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-01) - ( 2019-12-31)