Cora (ထိုင်ဝမ် အထည်အမျိုးမျိုး) - ယုဇနပလာဇာ

အမှတ် က-၂၀ဘီ၊ ဒုတိယထပ်၊ ယုဇနပလာဇာ၊ ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၅%လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

2သောင်းကျပ်ဖိုးနှင့်အထက်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-01) - ( 2019-12-31)