CORA(အမျိုးသမီးဝတ်အကျီၤအမျိုးမျိုး) - စံရိပ်ငြိမ်ဂမုန်းပွင့်

ဂမုန်းပွင်(့စံရိပ်ငြိမ်)၊ဒုတိယထပ်၊အခန်း ၃၃၂။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၅%လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

2သောင်းကျပ်ဖိုးနှင့်အထက်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-01) - ( 2019-12-31)