Vibram Five Fingers (အားကစားပစ္စည်းဆိုင်)

ဂျန်းရှင်းစီးတီး၊၃လွှာ ၊ အခန်းအမှတ် (၀၄၄)။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၅% နှင့် ၃၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

သတ်မှတ်ပစ္စည်းများသာ

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-09-11) - ( 2019-12-31)