Mobile King- ဇဝန

အမှတ်(၃၈)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

ဖုန်းအပိုပစ္စည်း၊ဖုန်းဆင်းကတ်၊ထီးလက်ဆာင်

ကန့်သတ်ချက်

For Samsaung(Day Offer/Present)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-09-16) - ( 2019-12-16)