မိုဘိုင်းကင်း - တာမွေ

အမှတ်(၁၁၆)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာမွေဂုံးတံအတားအနီး၊ ၁၅၇လမ်းထောင့်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

မှန်မကွဲ၊စီလီကွန်ကာဗာ၊ထီးလက်ဆောင်

ကန့်သတ်ချက်

ဖုန်းဝယ်ယူလျှင်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-09-16) - ( 2019-12-16)