7th Joint Bar & Grill

အမှတ်(ဂျီ-အေ/၁၀)၊ Asia Business ၊ ၄၇လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလမ်းထောင့် ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

တစ်ခုဝယ် တစ်ခုလက်ဆောင်

ကန့်သတ်ချက်

5:00pm to 8:00pm(Happy Hour)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-09-16) - ( 2019-12-31)