AJ'S Bar and Grill

အမှတ်(၁၃၂) ၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့် ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

Burger Night

ကန့်သတ်ချက်

တနင်္လာနေ့တစ်ရက်သာ

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-19) - ( 2019-12-31)