The Class(Cocktail Bar)

အမှတ်-၁၆၁၊ဝါးတန်းလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

Cocktail Free

ကန့်သတ်ချက်

Lady Night (Only Wed- 3pm to 10pm)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-24) - ( 2019-12-31)