ရှရီ ကချင်အစားစာ

အမှတ်(၇၆)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြေညီထပ်၊ လမ်း(၅၀) နှင့် (၅၁)လမ်းကြား၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၁၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

Visa Card ဖြင့် bill ပေးချေလျှင်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-24) - ( 2019-12-31)