Burbrit Brewery

မနော်ဟရီလမ်း ၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

20% Discount(Only Monday to Thursday)

ကန့်သတ်ချက်

Happy Hour(3pm to 7:30Pm)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-03-22) - ( 2019-11-30)