ပဒုမ္မာ စားသောက်ဆိုင်

အမှတ်(၁၀၅/၁၀၇) ၊ ခရေပင်လမ်း ၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၁၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

Food Only

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-24) - ( 2019-12-31)