Mom's Kitchen

အမှတ်(၆၅)၊ စူပါဝမ်း ဝင်း၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၁၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

Food Only

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-24) - ( 2019-12-31)