မစ်ဇ် စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘား

အမှတ်(၆၈) ၊ တော်ဝင်လမ်း ၊ ၉မိုင် ၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၁၀% လျှော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

Member Only

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-24) - ( 2019-12-31)