ဘားဘွန်း (ပန်းပဲတန်း ဆိုင်ခွဲ)

အမှတ်-၃၈၀၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ FMI စင်တာ၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၁၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

Only Coffee & Cake

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-01) - ( 2019-12-31)