မွန်းစွန်း စားသောက်ဆိုင်

အမှတ်(၈၅/၈၇)၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၅၀%လျှော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

Only Cocktail (Happy Hour 5pm-7pm)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-27) - ( 2019-12-31)