ပါရမီ ပီဇာ (ရွှေဂုံတိုင်)

အေ ၀၀၁၊ မြေညီထပ်၊ ရွှေဂုံတိုင်ပလာဇာ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၅၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

ၤၤSelected Items(5:00pm-7:00pm)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-21) - ( 2019-12-31)