Vista Do Rio Kayan Traditional Fine Dining

အမှတ် (၂၅၁) တောင်ထပ်ပန်းလမ်း၊ မြမာလာလမ်း ၊ ကမာကြည် တံတား အနီး သုဝဏ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်၊

ကမ်းလှမ်းခြင်း

Buy 1 Get 1(ခေါင်ရည်)

ကန့်သတ်ချက်

Only Sunday

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-21) - ( 2019-12-31)