Freedom Cafe Sanchaung

အမှတ် - ၈၁ ၊ ပန်းလှိုင်လမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

Juice 1 Free

ကန့်သတ်ချက်

၅၀၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-27) - ( 2019-12-31)