RIO Mobile

No 121, ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်း စံရိပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင့်အနီး ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၁၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

ဖုန်းအပိုပစ္စည်းများသာ

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-21) - ( 2019-12-31)