96 Café

အမှတ် - ၃၉၊၀၂ ၊ ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာ ၊ ရန်ရှင်းလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

၁၀% လျော့ဈေး

ကန့်သတ်ချက်

နှစ်သက်ရာအစားအစာ

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-03-31) - ( 2019-11-30)